Kategoriler
Aşk Büyüsü Bağlama Büyüsü

Nohut Büyüsü

Konu üzerinde belki de havas ilimleri içinde en çok merak edilen detayların olduğunu belirtsek sanıyoruz ki yanlış olmaz. Nohut büyüsü ile ilgili internet başta olmak üzere her türlü ortamda çok sayıda veri bulabilirsiniz. Günümüzde oldukça popüler hale gelmiş çalışmalardan biri olarak göze çarpmaktadır.

Hal böyle olunca da doğru ya da yanlış demeden bir çok farklı açıdan konuyu ele alan isimler, doğruluğu ispatlanmamış bilgiler ve insanları yanlışa sürükleyen açıklamalarla zaman zaman insanları yanlış yönlendirmektedirler. Bu yanlışlara girmemek adına konu ile ilgili her zaman güvenilir kaynaklara başvurmakta fayda görüyoruz.

Kara Nohut Büyüsü Nasıl Yapılır

Kuvvetli aşk büyüleri kapsamında ele alınan işlemleri tavsiye etmek pek de mümkün görünmüyor. Nohut ile yapılan aşk büyüleri kişinin tüm iradesi kontrol altına alabildiği için tehlikeli bir işlem olarak öne çıkıyor. Bu şekilde insanları etkilemek etik açıdan da dini açıdan da uygun görülmez. Bu yüzden bir işlem seçimi öncesinde ne gibi bir duruma doğru yola çıkacağınız önceden çok iyi planlamanız gerekir.

Nohut büyüsü uygulamaları da her şeye rağmen birileri tarafından  yapılmaya devam edilen ve her zaman da edilecek olan bir işlem olduğu için bu yazımızdan konu üzerinde en çok merak edilen başlıkları sizlerle paylaşacağız.

Nohut Büyüsü Neden Yapılır

Genel hatlarıyla yazımızın başında bahsetmiş olsak da uzaktan aşk duyulan kişi ile yakınlaşmak adına planlanan bir işlemdir demek daha doğru olur. Tabi ki her zaman uzak olmak gerekmez ama burada kast edilen uzaklık zaten duygusal uzaklıktır. Her gün görülen birinin size bir şey hissetmemesi ve ona karşı duyduğunuz yakınlık aslında uzak olduğunuzu gösterebilir.

Nohut Büyüsü Etkileri Nelerdir
 • Nohut büyüsü nedenleri kişinin kendi hayat görüşüne ve isteklerine göre değişebilir. Burada esas alınan nokta bu işlemleri talep eden kişilerin ruhani ve mental durumları işlemin hayata geçmesi için uygun mudur değil mi midir buna bakılmasıdır.

Çoğu insan etkili ve tesiri güçlü büyüleri yönetme hususunda sorun yaşayabilmektedir. Uygulamalar işleyişi bakımından pek çok çalışmadan bağımsız farklar gözetir. Bu yüzden yalnız medyum kişi tarafından değil işlemi ortak bir üslupla ele alıp değerlendirmek doğru olur. Bir anlamda ikili bir emek söz konusu olacağı için neden konusunu iyi değerlendirmek ve bu sürece gerçekten dahil olmaya değer mi değmez mi çok iyi analiz etmek gerekir. Çok defa sonradan pişman olunan nohut büyüsü uygulamalarından haberdar olan insanlar olarak bu uyarıları yapmak gerekli diye düşünüyoruz.

Nohut Büyüsü Nasıl Yapılır

İşlem, ilm-i Havas üzerindeki anlatımına göre 11 adet nohutun üzerine kişi ile ilgili seçilen tılsımların yazılması ile başlar. Bu nohutlar bir bezin içine alınarak 14 gün boyunca işlemi yapan medyum tarafından muhafaza edilerek gereken işlemleri yapılır. Eğer işlem için bir cin görevlendirilmesi gerekiyorsa bu süreç içerisinde bir cin ile irtibat kurulur. Genel olarak Hüddamlar bu çağrıya karşılık vermezler. Bilindiği gibi hüddamlar rahmani işlemler içerisinde yardım alınan varlıklardır. Ancak bu gibi aşk büyüleri cinler aracılığıyla uygulanır.

En etkili aşk büyüleri denince akla gelen ilk cin kavmi Elzer kavmidir. Bu kavimden İfrit cinine sesini ulaştırmaya çalışan medyum 14 gün içinde karşılık bulmayı hedefler. Bu karşılık alındığında ve varlığın frekansına geçiş yapıldığında işlem için belirli talimatlar verilir. Bunlar kesenin içindeki nohutlara gizlenecek olup, o kese ile hareket eden etkiler olacaktır. Artık bu nohutlar İfrit’in taşıyıcısı ve yön göstericisi konumuna gelir. Bu raddeden sonraki işlemleri medyum hoca, talep eden kişi ile birlikte planlanmaya başlar. Bir takım talimatlar olacağı gibi uyulması gereken kurallara da birebir riayet edilecektir.

Nohut Büyüsü Belirtileri Nelerdir

Nohutların hiç kimsenin bilgisi olmaksızın aşık edilmek istenen kişinin evinde gizli bir bölüme konulması gerekir. İfrit’in en yakınından müdahale edebileceği şekilde genellikle aynı odanın kullanılması şart koşulur. Bu da yatak odası olabilir. Her gece uykuda kişinin iradesi üzerinde tesirlerin başlaması da en çok 21 gün sürer. Tipik bir bağlama büyüsü süresinden bahsediyor olsak da nohut büyüsünün yapılışı ve etkileri açısından bağlama büyüsünden çok daha keskin emareleri olduğunu da bilmemiz gerekir. Yapılışındaki nohutlara yazılacak tılsımlı sözlerin içinde mutlaka kişinin anne adı ve baba adı ve yaşı yazmalıdır. Ayrıca keseye konacak aşamaya gelindiğinde bir adet fotoğrafından da yakılarak işleme dahil edilmesi gerekir. Bu gidişatı çalışmak istediğiniz medyum hoca sizlere detaylı olarak aktaracaktır.

Nohut Büyüsü Etkileri Nasıl Ortaya Çıkar

 1. İşlem yatak odasında konduktan sonra aynı gece yönlendirme tesirleri başlamış demektir. Kişi artık rüyaları da dahil olmak üzere nefes aldığı her an tek bir kişiyi düşünmeye ve bir türlü kafasından bu istekleri atamamaya başlar. Bu durum zaman içinde o kişiye yaklaşmasını kolaylaştıracaktır.
 2. İfrit’in ikna etmesi adına yapacağı çalışmalar medyumun yönlendirmesine göre değişeceği için kısa süreli ve fiziksel zarar verici olması ile zamana yayarak fiziksel etki az olması durumu arasında bir seçim yapmak gerekir. Genel olarak biraz zamana yayma lüksü varsa kişinin, bu durum tercih edilmelidir.
 3. Kişi bu dönem içinde sık sık gece uyanma, kuvvetli baş ağrıları, sürekli aynı rüyayı görme ve rüyasında konuşma gibi semptomlar gösterebilir. Bunlar nohut büyüsü etkileri kapsamında normal kabul edilen şeylerdir.
 4. Kişinin tüm alışkanlıkları kısa süre içinde değişecektir. Hatta sigara gibi büyük bağımlılık oluşturan maddeleri bile bırakabilecek irade ortaya çıkabilir. Bambaşka biri olma yolunda ilerlerken aklında ve kalbinde yalnızca bir kişiyi taşıyacak hale de yavaş yavaş gelmeye başlar. Bu “aşka düşmek” olarak nitelendirilen süreç içerisinde medyum kişi işlemin kontrolünü tamamen ele geçirecektir.
 5. Kişi üzerinde bir unutkanlık hasıl olur. Bu da geçici olacaktır ama önemli şeyleri unutması bu süreçte özellikle iş ortamı açısından sorun oluşturabilir. Bir kişinin gözetimi altında olması daha uygun olur. Bu unutkanlık hesapta olmayan bir takım sorunlar yaratabilir. Bunun önüne geçmek için önlemler gerekebilir.
 6. Ailesine ve akrabalarına karşı soğuk bir duruma gelir. Evli ise eşine karşı isteksiz ve mutsuz tavırlar takınır. Cinsel hayatı da tek bir kişiye bağlanacağı için geçici olarak sonlanır.
 7. Eğer ki bir üçüncü kişi tarafından nohut büyüsü işlemine tabi tutulduysa o zaman evlilik de kısa süre içinde sonlanacaktır. Bu kadar etkili ve aile yıkıcı tesirleri olan aşk büyülerinden uzak durmanızı yazımızın başında bu sebeple önermiştik. Yazımızın sonunda aşk büyüsünün daha ne gibi etkilere dahil edilebildiğini ayrı bir link olarak paylaşacağız.
 • Nohut büyüsü deneyenler olarak araştırma yaptığınızda, bu işlemi yaptıran kişilerin ortak kararları çoğu zaman sonuç aldıkları, büyük oranda tahmin ettikleri aşamaya gelebildikleri yönünde olacaktır. Bu şekilde yorumları çoğu zaman okuyabilirsiniz.
 • Rahmani işlemler ile uğraşan medyumların kabul etmediği bu işlemi yapan kişilerin de bundan faydalanan kişilerinde büyük bir vebal altına girdikleri unutulmamalıdır. En ağır aşk büyüsü olarak da telaki edilen bu işlem için ön hazırlık süreci son derece hummalı olduğu gibi, işlem içi süreçte yine büyük zaman zarflarına tekamül eden bir durum yaratacaktır.
 • Ayrıca çabuk tutan büyüler olarak da adlandırılan bir sınıf yaratılmış olup nohut büyüsü bu grup içinde görülmektedir. Zaten medyumların bir çoğu günümüzde kendi hislerine ve sınıflarına göre işlemleri gruplandırmaktadır. Bu her ne kadar yanlış olarak görülse de uygulanan bir gerçek olarak önümüze çıkıyor. Medyumlar bile kendi aralarında işlem sınıflandırma anlamında görüş ayrılığına düşebiliyor.

Nohut Büyüsü Sonuçları

Nohut Büyüsü Nedenleri / Medyum Faik Hoca

Nohut büyüsü iki açıdan incelenir. Birincisini şu ana kadar size anlatmaya çalıştık. Bir diğer uygulama ise kara nohut büyüsü olarak da adı geçen farklı bir çalışmadır. Aslında bu uygulama işlemin süreci daha da kısaltmak adına yapılır. Bu kısaltma neticesinde de en şeytani formda gerçekleştirilir.

En şeytani ritüellerin barındırıldığı ve kişinin fiziksel sağlığının da hiçe sayıldığı bir çalışmayı ifade eder. 41 nohut ile yapılan bu farklı uygulama bir çok yerde bahsettiğimiz gibi kara nohut işlemi ismiyle karşımıza çıkmaktadır.

Aslında nohut bir çok farklı işlem içinde de kullanılan bir malzemedir. Hatta baklagiller ile yapılan büyüler konusunda da adından sıkça bahsedilir. Bunların her birine aynı isim verilmez. Bizler baştan anlattığımız durumda 11 adet nohuttan bahsederken eşya ilmi (Ledün İlmi) 41 adet nohuta kadar bu işlemlerin planlanabildiğinden bahseder. Bu yüzden işlem sonuçlarını duruma göre iyi ayırt edebilmek gerekir. Ancak ne olursa olsun gelinen nokta bir insanın özgür iradesine tam müdahale anlamına gelecektir. Bu yüzden kara nohut ya da sadece nohut denmesi aslında içeriği daha da kötüleştirmekten başka bir anlam taşımamaktadır.

 • Bazı rivayetlerde 7 günde etki eden nohut büyüsü gibi söylemlerde vardır. Hatta bunu 3 güne indirdiğini iddia eden kişilere de rastlayabilirsiniz. Ancak dediğimiz gibi süreçler kısalabilirken kişiye verilen zarar artacaktır. Havas ilminde bir gecede hayata geçen işlemlerde vardır. Fakat bunları tasarlarken insanı duygularınızı ne kadar kenarda bırakabildiğini ya da bırakabileceğiniz çok büyük önem taşır. Bir insanın üzerine yüklenecek olan enerjinin karşılığını iyi hesap edemezseniz kendinizi bambaşka bir noktada bulabileceğiniz gerçeği akıllarda her zaman olmalıdır.

Kendime Nohut Büyüsü Yapıldığını Nasıl Anlarım

Eğer aklınızda böyle bir soru varsa vücudunuzda aşağıda gördüğünüz şeyleri takip etmelisiniz;

 1. Bir anda her şeye karşı isteksizlik, kararsızlık ve sürekli halsizlik,
 2. İşleri sürekli erteleme isteği ve yaşam sevincini hızlı kaybetme duygusu, tembellik ve yorgunluk,
 3. Geniş çaplı bir depresyon durumu ve kimseyi etrafınızda görmek istememek, aileden uzaklaşmak, yalnız kalma isteklerinin uzaması,
 4. Hiçbir şey hissetmiyorken bir anda aklınıza sürekli aynı kişinin gelmesi ve gitmemesi, kendinizi günden güne kontrolsüzce bir kişiye ait gibi hissetmek,
 5. Geceleri rüyanızda hep aynı kişiyi görmek ve ona karşı dur durak bilmeyen biri arzuya doğru istemsizce sürüklenmek,

Bu gibi etkileri “Bana Nohut Büyüsü Yapılmış Mıdır” sorusunun şüphesini oluşturmaya yeterlidir. Ancak kesin sonuçlar medyum hocanın bakımı sonrası ortaya çıkacağı için bir yardım almakta fayda görülür. Bu belirtilerin her zaman böyle bir sonuca denk geleceği gibi bir kesinlik söz konusu değildir.

7 Günde Sonuç Veren Nohut Büyüsü
 • Birde yeri gelmişken bizlere de gelen soru olarak “nohut büyüsü yaptırmak günah mıdır” sorusuna yanıt verelim. Evet, günahtır. Bu gibi insanların iradelerini esir alan ve onları olmamaları gereken yere, hele ki bir yabancının kollarına bırakan işlemleri her zaman bu şekilde telaffuz etmeliyiz. Günahtır ve yapılmamalıdır. Büyü tesirinin nasıl cereyan edeceği çok önemlidir. Adı büyü olan ancak büyü ilmi içermeyen o kadar çok işlem var ki zaten büyük resme bakınca her şey birbirine girmiş durumda gibi görünmektedir. Bu yüzden işlemlerin başlıklarına değil içeriklerine bakmak daha da akıllıca olacaktır.

Nohut Büyüsü Kimlere Yapılır

Nohut büyüsü evli ya da bekar fark etmeksizin herkese yapılabilir. Herhangi bir yaş grubu sınırlaması da yoktur. Bu işlem içinde önceden bir takım kriterler baz alınarak bakımlar yapılır ve akabinde işlem yürürlüğe konur. Eğer bir koruma kalkanı adı verdiğimiz cevşen tarafından korunmayan bir iradeye karşı bu uygulama işleme alındıysa büyük ihtimalle karşılık verilecektir. Yani kişiyi büyük oranda etki altına alacaktır. Bu yüzden bu işlem dahil her türlü şeytani işleme karşı her zaman bir cevşen (kalkan) sahibi olunması gerekir.

41 Nohut Büyüsü Nasıl Yapılır

Nohut Büyüsü Bozmak

İşlemi bozmak için oldukça zorlu bir süreç göze alınır. Ancak bazı yerlerde işlemin tersten yapılarak nohut büyüsü bozmak gibi abesle iştigal açıklamalar görüyorsunuz. Bu şekilde bir işlem hiç bir eylemi sonlandırmaz. Havas ilminde tersine işlem diye bir şey yoktur. Evet, bazı şeytani işlemlerde duaların tersten kaleme alınması ve cinlerin ikna edilmesi aşamasında bir çok sıra dışı eylemin yapıldığı görülür ancak bunların hiç birinde uygulamaları tersten ele almak yoktur. Bu minvalde yapılan açıklamaları ciddiye almamanızı önemle belirtmek isteriz.

 • Aklınıza takılan ve nohut büyüsü üzerinde merak ettiğiniz yazımızın içinde cevaplama şansı bulamadığımız her türlü sorularınızı Faik Hocamıza günün her saati ilgili Whatsapp hattından ulaştırabilirsiniz.
 • Ayrıca Buraya Tıklayarak önemli aşk büyüsü ritüellerini sırasıyla inceleyebilirsiniz. Bu bağlamda okuduğunuz bu geniş çaplı yazının daha iyi anlaşılmasına ve kafanızda şekillenmesine olanak sağlamış olursunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir