Kategoriler
Aşk Büyüsü Bağlama Büyüsü

Kilit Büyüsü

Adından da anlamak son derece kolay olduğu gibi kilit büyüsü işlemleri yüzyılı aşkın süredir kadim büyü kitaplarında kendine yer bulmaktadır. Bu işlemlerin temel maksadı etki altına giren kişinin istenmeyen özelliklerini durdurmak ve şahsiyetine, karakterine yepyeni bir bakış açısı kazandırmaktır. Genel olarak bir özelliğini ya da ağzını kilitlemek üzerine yapılır. Tabi onlarca farklı niyette işlem içinde adından söz ettirmektedir.

 • Kilit büyüleri bazı bölgelerde kara kilit büyüsü olarak bilinir. Eğer yapılan işlemin getirileri kara büyü unsurları içeriyorsa tanımın bu şekilde yapıldığı görülür.

Genel olarak tehlikeli sonuçlara açık kapı bırakan bir işlem olduğu için tercih edilmesi nadirdir. Bunun yerine bağlama işlemleri içinde farklı metotlar daha sık kullanılır. Fakat kilit büyüsünün bazı sonuçları diğer işlemlerde yer alamayacak kadar etkili olduğu için zaman zaman tercih edilecek tek işlem olabilir. Kişinin özel durumu ile ilgili bir durumdur.

Kilit Büyüsünün Tüm Özellikleri Burada

Özetle bazı kişilerin duruma uygunluğu söz konusu edilerek ancak kilit büyüsü uygulaması nihayetiyle sonuç alınabilir. Bunlar da özel bir takım bakım ritüelleri ve fenomenleri ile ayrıntılı olarak işlem öncesi ortaya konur.

Medyumların “her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır” felsefesi ile özellikle bu işlem üzerinde farklı metotları vardır. Ancak genel anlamda sonuca giden kesin yol herkes için aynı olur. İşlem için kullanılacak kilitlerin, metaforların, cinlerin yahut hüddamların ve süreçlerin önemi büyüktür. Bunun farkında olan ve daha önce kilit büyüsü tılsımı yazmak konusunda tecrübe sahibi olan kişiler tarafından ortaya konulmalıdır. İlk kez deneyecek bir medyumdan bahsediyorsak eğitim aldığı bir hocanın yanında olması gerekir.

Kilit Büyüsü Neden Yapılır / Medyum Faik
 • Kilit büyüsünde kullanılacak kilitlerin yanı sıra söylenecek sözlerin, yazılacak duaların ve yapılacak ritüellerin önemi de büyüktür. Bu yüzden kıstaslar iyi oluşturulması ve sonucun riske edilmemesi gerekir. Zaman zaman işlemin tesirleri içinde göz bağlama büyüsünde uygulanan yöntemlerde görülmektedir.

Kilit Büyüsü Nasıl Yapılır

Kilit büyüsü diğer birçok ledün ilmi işlemi dahilinde olduğu gibi dünya dışı enerji varlıklardan yardım alınarak hayata geçirilir. Bunların içinde en bilinen kavimlerden biri seçilir ve 88 cin kavmi olduğu düşünülürse bunların hangi gruba dahil olanlarının daha çok yardımcı olabileceği de yine işlem içi bakımlar ile görülmelidir Her hüddamın yalnızca bir görevi olacaktır. Bu yüzden çağrı aşaması oldukça önemlidir.

Kilit Büyüsünün Bilinmeyenleri / Medyum Faik Hoca

Bir insanın herhangi bir uzvunu ya da davranış biçimini kilitlemek üzerine kurgulanacak olan bir işlemden bahsediyorsak o halde öncesinde Hüddam olarak seçilen varlığa bu durum profesyonelce nakledilmeli ve onun talepleri de yerine getirilmelidir. Bu talepler yine seçilecek varlığa göre değişkenlik göstermektedir.

 • Medyumlar çoğu zaman sıklıkla çalıştıkları hüddamları ve cinleri işlemleri için kullanırlar. Kilit büyüsü söz konusu olduğunda da tecrübe istenmesinin sebebi bu durumun kolayca işleme dökülmesi maksadıdır. Ancak daha önce hüküm sürmüş bir hüddamı deneyimli bir medyum davet edebilir. Bu davetler için de ayrıca özel durumlar söz konusudur. Farklı bir yazıda o konudan da bahsedeceğiz.

Kilit Büyüsünde Dikkat Edilecek Hususlar

Kilit Büyüsü Etkileri Nelerdir
 1. Büyünün tesiri altına alınmak istenen kişinin özel bilgilerinin yanı sıra birtakım materyallerin de temini kilit büyüsü için şarttır. Öncelikle metafor olarak kullanılacak kilidin kişi ile uyumu, ayrıca çağrılacak cin için de bir tılsım yazılmasına önem verilmelidir. İbranice kullanılması şarttır.
 2. İşleme başladıktan sonra büyü yapılan kişinin iyi gözlemlenmesi ve süreç içerisinde değişikler iyi analiz edilmelidir. Bunlar gün be gün not olarak tutulması gereken önemli gözlemlerdir.
 3. Kilit büyüsü kalbi mühürlemek gibi şeytani bir ritüel amacıyla yapılıyorsa o halde kişi için ikinci bir vefk yazılması gerekir. İşlemin bu formunda kişiyi tam anlamıyla bağlamak söz konusu olacağı gibi bir çok bağlama büyüsü işlemi de gündeme gelir. Aslında bu riskli bir durum oluşturur çünkü bağlanacak kişi aynı zamanda bazı fiziksel rahatsızlıklar da yaşayabilir.
 4. Kilit için seçilen anahtarın da yine gömülme, ateşte gezdirilme ve tütsülenmesi aşamalarına çok dikkat etmek gerekir. Özellikle tütsüleme işlemi sırasında cin kavminden davet yapılacağı için odada yabancı birinin olmaması dikkat etmek gerekir.
 5. Büyüyü yaptıran kişinin mental olarak da sürece hazır halde olması ve niyetlerini netleştirmiş olması yine kilit büyüsünde aranan özelliklerdendir.
 6. Dikkat unsurlarının tümü gözetilerek iyi bir sonuç alınana kadar itina ile sürdürülmesi gereken ve ledün ilmi dahlinde yer alan bir işlemdir kilit büyüsü.

Kilit Büyüsü Neden Yapılır

Kimine kilit büyüsü ile aşık etmek, kimine göre hoşuna gitmeyen bir insanı hayatından çıkarmak amacı güdülen kilit büyüsü işlemlerinde nedenler kişiye göre farklılıklar göstermektedir. Herkesin kendine göre bir açıklaması ve dayanağı olabilir fakat en önemli neden insanın bu psikolojiye girmiş olmasıdır. Hayatta bazen hedeflediğimiz şeylerin peşinden koşmaktan yorulur ve daha kısabir yol ararız. Bunlardan biri de havas ilminin ve ledün ilminin hatta hüddam ilminin mucize sonuçlar veren çalışmalarından faydalanmak olmaktadır.

Kilit Büyüsü Sonuçları Nelerdir
 • Bu işlemler zincirinde bir çok çaresiz insan zaman içinde yüzü güler hale gelmiş ve özellikle aile bütünlüklerini korumak konusunda çok ciddi başarılar elde etmişlerdir.

Kilit büyüsü her zaman hayır için yapılmadığı da bilinen bir büyüdür. Örnek vermek gerekirse aynı evin içinde yaşayan bir insanın için yapılabilir hatta bu durumda işlemin ismi “bir kişinin ağzını dilini kilitlemek büyüsü” adını da alır. Hatta bu aldığı durum içinde robota dönüşen insanlar da yaratılabilir. Aslında ahlaki olarak doğru bulunmasa da sıkça başvurulan işlemlerden olduğu bilinir. Her türlü şeytani sonuç veren ritüelin başında medyum hocanın gerekli uyarıları yapması gerekirken, aynı zamanda birçok medyum da bu tarz işleri vazife edinmemektedir! Bir insana direkt veya dolaylı zarar veren işlemler bazı medyumların prensiplerine uymaz.

Kilit büyüsünün neden yapıldığına ilişkin en genel tanımı konuşacak olursak da kesinlikle insanların eşlerini ki bu bilhassa kadınlar olmaktadır; Eve bağlamak amacından bahsetmek gerekir. Hoyratça yaşayan ve isyan içinde olan bireylerin dizginlenmesi ve bir ticarethanenin gelir durumunu bile kilitlemeye varabilecek işlemler görülebilmektedir. Bir çok farklı uygulamadan bahsetmek mümkündür.

Kilit Büyüsü Ne Zaman Etki Eder – Kaç Günde Sonuç Verir

Aslında bu işlem için birçok kaynak 7 günde kilit büyüsü olarak işlemi tanımlar. Fakat bir ayrıntı olarak bilinmesi gerekir ki 7 günlük süre yani ilk hafta döngünün başladığı zamandır. Kişi üzerinde işlemin yoğunluğu ne denli yaratıldı ise sonraki günlerde buna mukabil sonuçlar görülecektir. Bu yüzden 7-15 gün aralığında sonuç verir demek daha doğru olur. Sürecin kısalması adına yapılacak bir şey yoktur. Kilit büyüsünde her hareketin yazılı kağıtlarda olduğu gibi emirleri ve tılsımların olgunlaşma süreleri vardır. Bunların beklenmesi ve zaman içinde gereken temaslarının kurgulanması lazımdır. Bir canbar büyüsü işlemindeki gibi sabırlı olmak gerekir.

 • Kilit büyüsünde kullanılacak olan kilidin özellikleri de önemlidir. Mesela daha önce başkası adına kullanılan bir kilidin tekrar kullanılması uygun düşmez. Sonra piyasada bulunan standart asma kilitlerde işlem için uygun değildir. Bunlar için özel alaşımdan ve demir dökümden (kesinlikle tek anahtar girişli) olan kilitler kullanılır. Medyumlar bu malzemeleri ellerinde tutarlar ya da işlemi yapmak için karar verilirse temin edilmesi için gereğini yaparlar.
 • En önemli hususlardan biri de süreç sonunda kilidin gömülmesi aşamasıdır. Nereye gömüleceği ve nasıl gömüleceği ancak iyi bir medyumun bakımları ile belirlenmelidir. Rastgele bir yerlere gömmek işlemin etkisini dağıtacağı gibi başka insanlara bulaşmasına da sebep olabilir. Mezarlığa gömülmesi her niyet için geçerli olamaz. Genel olarak mezarlıklar farklı amaçlar güdülen durumlarda kullanılırlar.
Kilit Büyüsü Nasıl Bozulur

Bu işlemi bozmak için gömülü kilidin ortaya çıkarılması gerekir. Akabinde üzerine yazılan tılsımın özel dualar ile silinmesi ve büyü bozma uygulamalarından geçirilmesi gerekir. İşlem 5-6 ay gibi uzun bir süreye kadar sürebilir. Kilit büyüsü bozmak uzun zaman alan bir çalışmadır. Eğer bir imkan görülürse kalkışılır.

Kilit Büyüsü Ne İçin Yapılır, Tesiri Nedir

Ayrıca mezarlığa gömülen kilit büyüsü ya da yakılarak yapılan kilit büyülerinde bazen işlemi bozmak ve kişiyi eski haline getirmek imkansız olabilir. Zira işleme dahil olan cinin de kavmi terk etmiş olma ihtimali de vardır. Bu durumda büyünün etkileri ömürlük kalır ve geri dönülemez bir durumdan bahsedilmiş olur. Bir rivayete göre kilit büyüsü yapılan kişinin evinden 41 gün içinde bir ölü çıkarsa işlemin bozulacağı söylenir. Ancak bunun henüz kanıtlanmış bir durum değildir.

Kilit Büyüsü Kimlere Tutmaz
 1. Sürekli Kur’an okuyan ve ehli sünnet yaşayan kimselere hiçbir büyünün kolay kolay etki edemeyeceği bilinir. Riski en az olan grup inançlı insanlardır.
 2. Herhangi bir uzvu olmayan, büyük bir engeli olan kişiler üzerinde kilit büyüsü etkisi görülmez.
 3. Çocuk yaşlarda koruma kalkanı babında adına yazılan bir muska varsa etki görülmez.
 4. Cevşen takan insanlar, camiye giren kişiler, sık sık abdest alan insanların da kilit büyüsü konusunda en az risk gurubunda olduklarını söylemek doğru olacaktır.
 5. Ayrıca çocuklara da bu işlem tutmaz.
Kilit Büyüsü Malzemeleri Nelerdir

Bu işlem için çeşitli ve bir o kadar da karmaşık malzemelerden bahsetmek mümkündür. Beyaz ip ile yapılan kilit büyüsünden tutun da, eski kilitler, eski anahtarlar, kara kilitler gibi bir çok malzeme de ek olarak kullanılır. Ayrıca etkilenecek olan kişinin birkaç kalem özel eşyası ve tüm bunların yanı sıra ledün ilminin 33 maddeli tam sıralı işlemleri hazır edilir.

 • Bu maddelerin içinde çok yoğun çalışma prensipleri ve malzeme tanımları vardır. Özel olarak ilgilenen kişilerce bilinmesi daha doğru olacağı için malzeme listelerini açıkça vermek yanlış olur.
Kilit Büyüsünde Sonuçlar

Sonuçlar aslında yazımızın içinde belirttiğimiz gibi kişinin istekleri doğrultusunda oluşturulur. Kuvvetli kilit büyüsü yapıldıktan sonra 15 gün içinde etkiler ve sonuçlar görülmelidir. Aksi takdirde sorun olduğu düşünülür ve bazen işlemi baştan almak bazense iptal etmek gerekebilir. Tüm bunların neden ve sonuç ilişkilerini ve merak ettiğiniz tüm soruları uzman bir medyuma sorarak öğrenebilirsiniz.

Uzman Medyum Faik Hoca Kilit Büyüsünü Aktarıyor
 • Kilit büyüsü hakkında merak edilen her şeyi yazmaya çalıştığımız makalemiz dışında isterseniz benzer özellikler gösteren bir çalışma olan dil bağlama büyüsü hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. İlgili kelimenin üzerine tıklayarak makalelere erişim sağlayabilirsiniz.
 • Her türlü manevi danışmanlık hizmetlerinde Faik hocamıza 7/24 Whatsapp üzerinden ulaşabilir ve merak ettiğiniz tüm sorularınızı iletebilirsiniz.

“Kilit Büyüsü” için 2 yanıt

Bizim avlunun kapısına kimsenin haberi olmayan bir asma kilit takılmış. Babam derin bir sessizlik yaşıyor 3 gündür. Nutku tutuldu vallahi, nasıl halledebiliriz hocam. Bakım vs yapabilir misiniz bizim için

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir